Ứng dụng phản hồi khách hàng hiệu quả: Studentenwerk Dresden

5/5 (1)

Studentenwerk Dresden là ban quản lý ký túc xá của 9 trường Đại học nằm tại Dresden, Đức. Cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ ăn uống tại các trường này luôn được sử dụng liên tục hằng ngày. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên và nhân viên trong trường là những yếu tố quan trọng nhất đối với Studentenwerk Dresden. Bên cạnh hệ thống quản lý chất lượng sẵn có, ban quản lý Studentenwerk còn chú trọng vào việc thiết lập một công cụ đo lường chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng một cách hiệu quả và bền vững.

Logo Studentenwerk Dresden

Công ty: Studentenwerk Dresden

Dự án: Công cụ khảo sát Feedbackstr, màn hình hiển thị và tờ rơi, áp phích quảng cáo có chứa mã QR

Mục tiêu: Đo lường chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng về cơ sở vật chất tại trung tâm

Kết quả – phản hồi khách hàng:

  • 300 phản hồi nhận được từ 2 trung tâm ký túc xá trong hơn 5 tháng thực hiện
  • Dựa vào kết quả thu được, các hạng mục sản phẩm đã được thay đổi và những điểm yếu đã được tìm ra.
  • Hình ảnh trung tâm được cải thiện để hình thành mô hình kinh doanh đổi mới – hướng tới khách hàng

 

Gallery hình ảnh:

Phản hồi khách hàng với Feedbackstr

Spectos GmbH kết hợp cùng với Studentenwerk Dresden đã tạo ra  rất nhiều các bảng khảo sát trên hệ thống Feedbackstr để thực hiện đo lường chất lượng dịch vụ và mức độ thỏa mãn của khách hàng tại các địa điểm ăn uống tại một vài ký túc xá sinh viên trong thời gian dài  .

Tính đến nay, các phương tiện quảng cáo bằng hình ảnh với những nội dung khác nhau đã được sử dụng tại các trung tâm của ký túc xá như: áp phích quảng cáo, menu hoặc tờ rơi chứa mã code QR và đường link ngắn (ULR) được đặt trên bàn. Các kết quả đều được Studentenwerk phân tích theo từng ngày để kịp thời phản hồi các yêu cầu của khách hàng và xu hướng phát triển.

How much did you like this article?

Tags: , , ,