Làm thế nào để lọc các kết quả khảo sát chính xác

No ratings yet.

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi thường xuyên gặp các dạng câu hỏi như “Làm thế nào tôi có thể lọc các kết quả của mình theo những tiêu chí nhất định?” Những câu hỏi kiểu này thường đi sâu vào chi tiết: “Tất cả những gì tôi cần xem xét ngay lúc này là kết cả từ những người tham gia giới tính nữ.” Chúng tôi đã có một giải pháp cho việc này – đó là công cụ lọc cho phép bạn sắp xếp kết quả theo yêu cầu của bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn 3 cách khác nhau để lọc kết quả của bạn:

Làm thế nào tôi có thể lọc các kết quả để thu được dữ liệu cụ thể tôi cần cho quá trình đánh giá?

Lọc câu trả lời của bạn trên Bảng quản lý danh mục

Để có thể lọc được các dữ liệu của bạn một cách chính xác, bạn sẽ phải chọn dạng câu hỏi tương ứng. Như ví dụ trên đây, với dạng câu hỏi về giới tính của người tham gia, bạn có hai đáp án phù hợp (nam và nữ), vì vậy bạn hãy chọn dạng câu hỏi chỉ có một lựa chọn duy nhất! Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là đặt câu hỏi!

questiontype survey filter

Ngay khi bạn nhận được câu trả lời cho câu hỏi này, bạn sẽ nhìn thấy câu trả lời xuất hiện ngay trên Feedbackstr Dashboard của bạn. Các kết quả này sẽ được chọn lọc và đánh giá đến khi bạn thấy hợp lý. Để làm vậy, tất cả việc bạn cần làm là di chuyển xuống phần “Đánh giá chung” và nhấp chuột vào nhãn “Tìm kiếm câu trả lời cụ thể”. Bây giờ hãy nhấp chuột vào câu hỏi bạn muốn lọc, đánh dấu vào ô bên cạnh “Nữ”, và sau đó nhấp chuột vào “Áp dụng bộ lọc”. Ta-Da! Kết quả đã được lọc cho bạn rồi, bạn có thể truy cập một cách nhanh chóng đến các kết quả chỉ từ người tham gia là nữ mà thôi. 

dashboard filter

2. Lọc tập trung vào các phản hồi cá nhân

Bạn muốn xem xét các câu trả lời từ một người cụ thể nào đó? Đi tới phần biểu đồ thanh và nhấp chuột vào ngày mà người tham gia câu hỏi đưa ra phản hồi. Một danh sách các câu trả lời vào ngày đó sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn.

filter results

Nhấp chuột vào tập hợp các thông tin quan trọng với bạn. Và bây giờ bạn có thể thấy tất cả các câu trả lời từ một người cụ thể nào đó đưa ra.

3. Sử dụng Excel để lọc kết quả của bạn

Người sử dụng gói cao cấp có thể dễ dàng xuất kết quả khảo sát dưới dạng CSV hoặc Excel. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp chuột vào chức năng “Xuất” (trên cùng bên phải) và chọn dạng bạn mong muốn từ lệnh đơn thả xuống. Một hộp đối thoại sẽ xuất hiện ngay sau đó, hỏi xem bạn muốn mở hay lưu lại văn bản dưới dạng Excel chẳng hạn. Hãy dùng các chương trình mong muốn để sắp xếp và lọc kết quả theo yêu cầu của bạn!

// to share in social media //

Chức năng lọc: Hiển thị kết quả khảo sát nhanh chóng, rõ ràng và xử lí dữ liệu theo yêu cầu.

How much did you like this article?

Tags: , , ,