Chung tay chia sẻ yêu thương – Chiến dịch từ thiện mùa giáng sinh 2013

No ratings yet.

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, Spectos

và Feedbackstr sẽ hỗ trợ 3 tổ chức phi lợi nhuận với số tiền 1000 euro (được chia ra với các số tiền tương ứng 500, 300 và 200 euro) dành cho các dự án mà họ đang thực hiện.

Chúng tôi hi vọng nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong việc quyết định các mức hỗ trợ dành cho 3 tổ chức nêu trên. Hãy tham vào Khảo sát Chiến dịch từ thiện mùa Giáng Sinh của chúng tôi để bình chọn cho tổ chức phi lợi nhuận bạn yêu thích cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 

Sau đây là 3 tổ chức phi lợi nhuận mà chúng tôi sẽ hỗ trợ trong năm nay:

Treberhilfe Dresden eV: Những hoạt động ngoài trời cho trẻ em thành phố

Hiệp hội Treberhilfe Dresden eV đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xã hội và giới trẻ. Một trong những hoạt động đặc biệt mà tổ chức này cung cấp là tạo ra các sân chơi khám phá dành cho trẻ em thành phố.

http://www.treberhilfe-dresden.de

Treberhilfe Dresden Charity Feedbackstr

 

Children’s Aid Hyvong Vietnam eV: Hỗ trợ trẻ em nghèo khó và bệnh tật

Thông qua công việc này, hiệp hội muốn giúp đỡ để đảm bảo cho những trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật hoặc nghèo khó và những người trẻ ở Việt Nam nhận được những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Thông qua sự hỗ trợ của các dịch vụ xã hội dành cho các em và sự chăm sóc của gia đình Children’s Aid Hyvong Vietnam, sự cải thiện trong cuộc sống hằng ngày được đảm bảo. Việc xây dựng và cải tạo các trung tâm chăm sóc sức khỏe và các trường làng cũng là một trong những mục tiêu của chương trình này. Hiệp hội chủ yếu hỗ trợ những dự án ít nhận được các viện trợ quốc tế.

http://www.kinderhilfe-vietnam.de

Childrens Aid Vietnam Feedbackstr

TriVersion eV: Trồng nhiều cây xanh cho tất cả mọi người!

TriVersion eV được thành lập vào năm 2005 để giải quyết vấn đề cuộc sống bền vững. Mục tiêu của nhóm là trồng nhiều cây xanh nhất có thể để nâng cao nhận thức về các vấn đề biến đổi khí hậu. Những người ủng hộ có thể giúp đỡ bằng cách mua cây xanh hoặc quyên góp. Với mỗi một cây được ươm trồng, TriVersion cũng trao chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân, như một món quà đặc biệt dành cho họ.

www.triversion.de

Triversion Feedbackstr Charity

 

Tổ chức nào nhận được nhiều bình chọn nhất và các mức hỗ trợ được áp dụng như thế nào sẽ được công bố vào năm sau trên trang Blog blog và Trang đánh giá khảo sát của chúng tôi.

// share in social media //

Giúp chúng tôi giúp những người khác – hãy cho chúng tôi biết bạn muốn các mức hỗ trợ của chúng tôi phân bổ thế nào cho ba tổ chức này.

How much did you like this article?

Tags: