Công ty

Tập đoàn kcc là một tổ chức giáo dục, vận hành các nhà trẻ song ngữ tại Thụy Sĩ với tên gọi ‘Globegarden’. Kcc chuyên cộng tác với các công ty và cộng đồng dân cư để mở ra các nhà trẻ gần các công sở như khu công nghiệp, khu văn phòng hay các bệnh viện, phòng khám.

Thách thức

Globegarden đã liên hệ với Feedbackstr với hy vọng có thể tập hợp được ý kiến của các phụ huynh để cải tiến mô hình này của họ. Ở bất kỳ khu vực nào có tiềm năng triển khai, công ty cũng cần phải nhanh chóng đưa ra những phương thức quản lý nâng cao. Một bảng ghi nhận những cải tiến đã được xây dựng dựa trên ý kiến phản hồi của phụ huynh.

Giải pháp

Các bảng khảo sát điện tử dành cho cha mẹ của trẻ được tạo ra và gửi đi theo danh sách email của mỗi nhà trẻ. Một đường dẫn tới bảng khảo sát được tích hợp vào email, cho phép phụ huynh truy cập chỉ bằng  một cú click. Chỉ trong vài phút, họ đã hoàn thành khảo sát và gửi ý kiến của mình tới những nhà trẻ tương ứng.

Kết quả

Nhờ có Feedbackstr, Globegarden nhận được rất nhiều ý kiến có giá trị của những bậc phụ huynh và thường xuyên sử dụng chúng để tối ưu hó mô hình hoạt động của các nhà trẻ. Kết quả chung của khảo sát cũng được chia sẻ đến tất cả mọi người và được đón nhận rất tích cực. Globegarden Childcare sử dụng những phản hồi có tính xây dựng này cho công tác phát triển dịch vụ. Một ưu điểm khác là mối quan hệ giữa các phụ huynh và giáo viên của nhà trẻ được mở rộng thông qua các cuộc đối thoại, giúp việc chăm sóc trẻ trở nên phù hợp hơn với nhu cầu của trẻ, đó chính là điều quan trọng nhất.