Công ty

CET Vancouver là trường Anh ngữ nằm ở trung tâm thành phố Vancouver, Canada, chuyên cung cấp các khoá học dành cho sinh viên quốc tế. CET Vancouver rất nổi tiếng với các khoá học tiếng Anh, các lớp IELTS và dày dặn nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình trao đổi hợp tác. Danh mục các khoá học được CET Vancouver chứng nhận bao gồm hơn 1.500 khoá học với thời gian và cấp độ khác nhau, đảm bảo cho mọi học sinh đều có thể tìm thấy những khoá học phù hợp với nhu cầu và kiến thức của mình.

Thách thức

CET Vancouver mong muốn một giải pháp quản lý ý kiến phản hồi tiết kiệm được thời gian và có khả năng tập hợp, lưu trữ dữ liệu và các tài liệu khác nhau nhằm giảm thiểu số lượng công cụ và giấy tờ mà trường đang sử dụng. Vì thế, hệ thống không những phải có chức năng thu thập ý kiến của sinh viên mà còn phải thích hợp để sử dụng như một giải pháp kiểm tra sinh viên trong lớp học, cho phép đánh giá kết quả thi của sinh viên ngay lập tức.

Giải pháp

Feedbackstr đã đưa ra một giải pháp có tính linh hoạt cao, đáp ứng được những yêu cầu rất chi tiết của CET Vancouver về hệ thống. Giải pháp quản lý ý kiến phản hồi cho phép CET tập hợp, lưu trữ và đánh giá các tài liệu khác nhau, các bài kiểm tra và phản hồi của sinh viên tại cùng một nơi. Để duy trì sự nhất quán trong các mẫu bài thi, các câu hỏi trắc nghiệm theo nhiều dạng thức phong phú được đưa vào bảng câu hỏi điện tử thay thế cho những bảng câu hỏi bằng giấy trước đây. Vì thế, sinh viên có thể làm bài thi trên máy tính bảng ngay tại lớp mà không cần tới việc đánh giá kết quả thi một cách thủ công như trước.

Kết quả

Nhờ việc áp dụng giải pháp Feedbackstr nhằm tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc quản lý của CET Vancouver đã giảm 40%, giúp họ thêm thời gian tập trung vào nội dung của bài học thay vì các công việc giấy tờ vốn tốn rất nhiều thời gian. Đánh giá của học sinh về trường học cũng đã được cải thiện hơn. Giám đốc của trường cũng sử dụng Feedbackstr để xem những đánh giá tổng quan và cụ thể về từng sinh viên một cách nhanh chóng và thuận tiện. Nói chung, tất cả cán bộ tại CET Vancouver bao gồm giáo viên, sinh viên, và các lãnh đạo của trường đều hưởng lợi từ công cụ khảo sát này.