Biểu tượng Logo mới của Feedbackstr

No ratings yet.

Năm 2014, Feedbackstr đã bắt đầu năm mới với một biểu tượng mới đã được cải tiến hơn trước nhằm tập trung vào nội dung chính của chúng tôi – thông tin phản hồi – sự công bằng.

Theo nguyên tắc của Ensó, một trong những chữ được sử dụng phổ biến trong thư pháp Nhật Bản, logo của chúng tôi tượng trưng cho sự tăng trưởng không ngừng và sức mạnh của sự sáng tạo. Quá trình phát triển của chúng tôi gắn liền với những thông tin phản hồi liên tục – có thể đến từ khách hàng, nhân viên, đối tác, hay bạn bè. Biểu tượng vòng tròn không khép kín này thậm chí còn phù hợp hơn trước, đó là vì dễ nhận ra nhất nó thể hiện bong bóng lời nói, một lần nữa nhằm nhắc lại mục tiêu trọng tâm của chúng tôi.

Feedbackstr-Logo

Logo mới của Feedbackstr

 

Chúng tôi – đội ngũ Feedbackstr luôn mong muốn mang đến những thông tin bạn cần để tăng trưởng, thay đổi, và cải tiến, cũng như chúng tôi luôn tập trung vào việc nâng cao và phát triển dịch vụ của mình với Feedbackstr cùng với bạn.

Đó là nguyên tắc nền tảng của chúng tôi và chính là những gì chúng tôi mong muốn hướng tới. Logo của chúng tôi vẫn ở đó để nhắc nhở chúng tôi hàng ngày về nhân tố quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi – đó chính là bạn.

How much did you like this article?

Tags: , , , , , ,