Quy định Bảo mật Dữ liệu của Spectos GmbH

Feedbackstr là một sản phẩm được cung cấp bởi Spectos GmbH (sau đây gọi tắt là Spectos). Spectos luôn đề cao các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu và mong muốn sự riêng tư của bạn được bảo đảm khi sử dụng các trang web của Spectos. Do đó, chúng tôi chuẩn bị các thông tin về bảo vệ dữ liệu này để nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ và xử lý dữ liệu của bạn một cách đáng tin cậy, cũng như giải thích cách thức chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay nội dung này theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên xem lại các thông tin xử lý dữ liệu của chúng tôi để ghi nhận những sửa đổi và bổ sung.

§ 1 Thẩm quyền trách nhiệm / Thông tin liên hệ

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, với ý nghĩa bảo vệ dữ liệu, là công ty Spectos GmbH, Theaterstr. 6, 01067 Dresden, Đức. Nếu bạn có câu hỏi nào về vấn đề bảo vệ dữ liệu, muốn thực thi các quyền hay khiếu nại liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@spectos.com.

§ 2 Dữ liệu cá nhân

(1) Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự cho phép của bạn hoặc luật pháp quy định. Những điều có thể tìm thấy trong quy định của Bộ Hành Xử Viễn Phương Tiện Đức (German Telemedia Act (TMG-Telemediengesetz) và Bộ Hành Xử Bảo Vệ Dữ Liệu Liên Bang Đức (German Federal Data Protection Act BDSG-Bundesdatenschutzgesetz). Chúng tôi thu thập, xử lý và chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân nếu cần thiết cho việc triển khai hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc dữ liệu của những người mà bạn tình nguyện chia sẻ với chúng tôi.

(2) Tất cả dữ liệu chứa thông tin cá nhân hay tình huống thực tế và tư liệu liên quan đến việc định danh khách hàng đều được xem như dữ liệu cá nhân. Ví dụ: các dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ bưu chính, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hay thậm chí là tuổi của khách hàng. Các thông tin không gắn với một cá nhân xác định như thời gian, chi phí hay việc làm được xem như dữ liệu vô danh (Theo mục 3 khoản 6 của Bộ Hành Xử Bảo Vệ Dữ Liệu Liên Bang Đức) không nằm trong danh mục này.

§ 3 Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu (địa chỉ thư điện tử, địa chỉ bưu chính hay tên của bạn)
 • Để trả lời câu hỏi của bạn (địa chỉ thử điện tử, địa chỉ bưu chính, số điện thoại hay tên của bạn)
 • Vì bạn đăng ký nhận Thư Ngỏ của chúng tôi, địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo của chúng tôi cho đến khi bạn yêu cầu rút khỏi danh sách nhận Thư Ngỏ. Bạn có thể yêu cầu rút khỏi danh sách này bất cứ lúc nào qua địa chỉ info@spectos.com.

§ 4 Thu thập dữ liệu tự động bằng tập tin Log

(1) Khi bạn ghé thăm trang web của Spectos, vì các lý do kỹ thuật, Bản ghi Log của website – còn được gọi là tập tin Log – sẽ được lưu lại tự động. Những tập tin Log này bao gồm các thông tin liên quan đến:

 • Địa chỉ Internet của bạn (Địa chỉ IP),
 • Loại trình duyệt, thiết lập trình duyệt và phiên bản trình duyệt,
 • Trang web mà từ đó bạn ghé thăm chúng tôi (Trang giới thiệu),
 • Trang web của chúng tôi mà bạn ghé thăm,
 • Trang web mà từ đó bạn được tái điều hướng đến các trang web khác,
 • Ngày tháng và thời lượng của lượt ghé thăm của bạn,
 • Hệ điều hành sử dụng.

(2) Những dữ liệu này được lưu trữ tối đa trong 7 ngày để bảo vệ hệ thống xử lý dữ liệu chống lại các truy cập không được cấp phép.

§ 5 Các hồ sơ mật danh

Trong giới hạn của của các quy định luật pháp, chúng tôi có thể tạo và cân nhắc các hồ sơ người dùng dưới dạng mật danh cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường hay cho các cấu hình dựa theo nhu cầu cần thiết cho dịch vụ của chúng tôi, tuy nhiên, chỉ khi bạn chưa sử dụng quyền pháp lý để bác bỏ việc sử dụng dữ liệu của bạn mọi lúc (xem các thông tin dưới đây liên quan đến quyền bác bỏ trong mục § 13 cũng như trong các đoạn văn bản sau đây.

§ 6 Thu thập dữ liệu tự động sử dụng cookies

(1) Chúng tôi sử dụng các tập tin gọi là cookies trong các trang web của chúng tôi. Một tập tin cookies là một tập tin văn bản nhỏ cho phép chúng tôi thiết kế lượt ghé thăm của bạn đến trang web của chúng tôi với mục đích hỗ trợ sử dụng cũng như để phân tích việc bạn sử dụng các website này. Một số tập tin cookies được lưu trữ tạm thời trên máy tính của bạn và được truyền lên các máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Những tập tin này cho phép chúng tôi sử dụng tính năng đăng nhập đơn giản, giúp bạn chỉ cần đăng nhập vào trang web một lần và được đăng nhập lại tự động vào lần ghé thăm sau. Tuy nhiên, chúng tôi chủ yếu sử dụng các “tập tin cookies lưu phiên làm việc”, những tập tin này không được lưu trên ổ cứng của bạn và bị xóa khi bạn đóng trình duyệt lại hoặc sau một khoảng thời gian không phát sinh hành động tương tác nào. Nhưng dữ liệu sau đây được thu thập tự động bởi hệ thống máy tính của chúng tôi khi bạn truy cập website của chúng tôi:

 • Địa chỉ Internet của bạn (Địa chỉ IP),
 • Loại trình duyệt, thiết lập trình duyệt và phiên bản trình duyệt,
 • Trang web mà từ đó bạn ghé thăm chúng tôi (Trang giới thiệu),
 • Trang web của chúng tôi mà bạn ghé thăm,
 • Trang web mà từ đó bạn được tái điều hướng đến các trang web khác,
 • Ngày tháng và thời lượng của lượt ghé thăm của bạn,

(2) Những dữ liệu này được được lưu trữ riêng biệt khỏi các dữ liệu mà bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng không được gắn với các dữ liệu khác của bạn. Các dữ liệu này được cân nhắc sử dụng cho mục đích thống kê cho phép chúng tôi tối ưu hóa trang web và các dịch vụ của mình.

(3) Nếu bạn không muốn các tập tin cookies được sử dụng, bạn có thể chặn việc sử dụng cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể xem và xóa các tập tin cookies được lưu trên máy tính của bạn. Nếu không được thiết đặt, việc sử dụng tập tin cookies sẽ phụ thuộc vào tính năng của website của chúng tôi.

§ 7 Thu thập và xử lý dữ liệu với ứng dụng Google Analytics

(1) Trang web này có sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California, 94043 USA (Sau đây gọi tắt là Google). Google Analytics sử dụng các tập tin gọi là cookies, các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và sau đó cho phép phân tích việc sử dụng của người dùng trên website của chúng tôi.

(2) Theo luật, thông tin tạo ra bởi tập tin cookies về việc bạn sử dụng trang web này sẽ được truyền đến máy chủ của Google tại Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, trong phạm vi các Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại các Quốc gia khác có tham gia Thỏa thuận của Khu vực Kinh tế Châu Âu, địa chỉ IP của bạn sẽ được làm tắt bởi Google. Địa chỉ IP đầy đủ sẽ được truyền lên máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và chỉ được làm tắt lại trong những trường hợp cụ thể. Với sự cho phép của người quản trị trang web, Google sẽ sử dụng những thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web nhằm mục đích tạo ra các báo cáo về hoạt động của trang web cũng như cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và Internet cho người quản trị.

(3) Địa chỉ IP được truyền đi thông qua trình duyệt của bạn trong phạm vi nền tảng Google Analytics sẽ không được kết hợp với các dữ liệu Google khác. Bạn có thể ngăn chặn việc lưu trữ các tập tin cookies bằng cách thiết lập cài đặt trong phần mềm trình duyệt của bạn.

(4) Bạn có thể ngăn chặn các dữ liệu được tạo ra bằng các tập tin cookies khi vào các trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được thu thập và xử lý bởi Google bằng cách tải về và cài đặt Plug-in trình duyệt có sẵn tại đường link sau đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

§ 8 Sử dụng Plug-in mạng xã hội (Facebook)

(1) Trang web này sử dụng các plug-in mạng xã hội được cung cấp bởi mạng xã hội Facebook của công ty Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (sau đây gọi tắt là: Facebook). Các plug-in này hiển thị logo của Facebook và dòng phụ chú “social plug-in by Facebook” và “Facebook social plug-in”. Bạn có thể xem mô tả về plug-in của Facebook tại: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

(2) Khi bạn truy cập một trang web của chúng tôi mà có chứa một plug-in như vậy, trình duyệt của bạn sẽ tạo một kết nối trực tiếp với các máy chủ của Facebook. Facebook sẽ truyền các nội dung của plug-in thẳng đến trình duyệt của bạn và sau đó được tích hợp vào trang web.

(3) Việc tích hợp này sẽ cung cấp cho Facebook thông tin về việc trình duyệt của bạn đã truy cập trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có tài khoản Facebook hoặc đang không đăng nhập vào Facebook. Thông tin này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi trực tiếp đến một trong các máy chủ của Facebook ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

(4) Khi bạn đã đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể gắn lượt truy cập của bạn với tài khoản Facebook của bạn. Khi bạn tương tác với plug-in, ví dụ, khi bạn sử dụng nút “Thích” hay tạo một bình luận, các thông tin tương ứng sẽ được truyền thẳng đến máy chủ của Facebook và được lưu ở đó. Các thông tin này sẽ được xuất bản trên Facebook và sẽ được hiển thị ra cho những người bạn Facebook của bạn.

(5) Facebook có thể sử dụng các thông tin này cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và cho các thiết lập đặt theo yêu cầu trên các trang của Facebook. Facebook sẽ tạo các hồ sơ về thói quen sử dụng, sở thích và mối quan hệ cho mục đích này, ví dụ như đánh giá việc sử dụng trang web của chúng tôi khi hiển thị quảng cáo trên Facebook, hoặc để thông báo với người dùng Facebook khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi nhằm cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng Facebook.

(6) Nếu bạn không muốn Facebook điều hướng các dữ liệu đã thu thập về hoạt động trên web của bạn đến tài khoản Facebook, bạn phải đăng xuất trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

(7) Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như các hoạt động xử lý và sử dụng dữ liệu khác của Facebook cũng như các quyền liên quan và các thiết lập tùy chọn sẵn có cho việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo chính sách riêng tư của Facebook.

§ 9 Sử dụng Plug-in mạng xã hội (Google+)

(1) Trên trang web, chúng tôi cũng sử dụng nút “+1” được cung cấp bởi mạng xã hội Google+ (sau đây gọi tắt là Google Plus), được cung cấp bởi Google. Nút này có thể được nhận diện bởi biểu tượng “+1” trên nền trắng hoặc màu sắc khác.

(2) Khi bạn truy cập vào một trang web của chúng tôi có chứa nút này, trình duyệt của bạn sẽ tạo một kết nối trực tiếp đến các máy chủ của Google. Nội dung của nút “+1” sẽ được truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn bởi Google và sau đó được tích hợp vào trang web. Chúng tôi không có quyền điều khiển các dữ liệu mà Google thu thập với nút này. Theo như Google, không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập mà người dùng không ấn vào nút này. Các mục dữ liệu, bao gồm địa chỉ IP, chỉ được thu thập và xử lý bởi các thành viên đã đăng nhập.

(3) Để tìm hiểu thêm về mục đích và phạm vi của việc thu thập dữ liệu cũng như các hoạt động xử lý và sử dụng dữ liệu khác của Google cũng như các quyền liên quan và các tùy chọn thiết đặt liên quan của bạn, vui lòng tham khảo ghi chú của Google về quyền riêng tư liên quan đến nút “+1” ở địa chỉ: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

(4) Nếu bạn là một thành viên Google Plus và không muốn Google sử dụng trang web của chúng tôi để thu thập thông tin về bạn cũng như kết nối chúng đến tài khoản dữ liệu thành viên của bạn ở Google, bạn phải đăng xuất khỏi Google Plus trước khi ghé thăm trang web của chúng tôi.

§ 10 Sử dụng Plug-in mạng xã hội (Twitter)

(1) Dịch vụ của chúng tôi có sử dụng các nút được cung cấp bởi dịch vụ Twitter (https://twitter.com/about/resources/buttons). Các nút này được cung cấp bởi công ty Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Hoa Kỳ (Sau đây gọi tắt là: Twitter). Các nút này được nhận dạng với biểu tượng “Twitter” hoặc “Follow” cùng với hình tượng chú chim màu xanh dương. Với việc sử dụng các nút này, bạn có thể chia sẻ một trang web lên Twitter hoặc “theo dõi” nhà cung cấp dịch vụ này trên Twitter.

(2) Khi bạn truy cập vào một trang web của chúng tôi có chứa nút này, trình duyệt của bạn sẽ tạo một kết nối trực tiếp đến các máy chủ của Twitter. Nội dung của nút Twitter sẽ được truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn bởi Twitter. Chúng tôi vì thế không có quyền điều khiển các dữ liệu mà Twitter thu thập với plugin này. Chúng tôi cung cấp các thông tin này dựa trên hiểu biết của chúng tôi. Chỉ các dữ liệu như địa chỉ IP hay địa chỉ trang web hiển thị mới được truyền đến cho Twitter, và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài việc để hiển thị nút này. Các mục dữ liệu, bao gồm địa chỉ IP, chỉ được thu thập và xử lý bởi các thành viên đã đăng nhập. Bạn có thể tìm thấy các thông tin liên quan đến tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu của Twitter tại địa chỉ: http://twitter.com/privacy.

§ 11 Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

(1) Khi bạn đăng ký hoặc đặt dịch vụ, chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp theo các điều luật về bảo vệ dữ liệu ứng dụng. Theo các yêu cầu của từng trường hợp cụ thể, ví dụ như việc kết thúc hay hoàn thiện hợp đồng, chúng tôi cần thông tin liên hệ của bạn như tên, địa chỉ thanh toán và địa chỉ thư điện tử cũng như phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu được lưu trữ. Để tránh các lỗi đánh máy và đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp đến bạn một cách tốt nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra sự hoàn chỉnh và chính xác của địa chỉ mà bạn nhập vào.

(2) Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để gửi yêu cầu thông tin liên quan đến các dịch vụ Spectos cung cấp đến địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký rút khỏi danh sách thư điện tử của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

(3) Thêm vào đó, chúng tôi cũng sẽ gửi các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp khi đặt dịch vụ mà không cần sự đồng ý của bạn. Bạn cũng có thể chặn việc nhận các thư điện tử này mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

(4) Chúng tôi mong muốn bạn cảm thấy thoải mái khi đọc các thư điện tử của chúng tôi. Vì lý do đó, chúng tôi cố gắng chỉ đưa vào các nội dung mà bạn thấy hứng thú. Vì vậy, chúng tôi cập nhật và lưu trữ các thông tin về lượt mở và lượt click của bạn trong các tài khoản người dùng. Nói cách khác, khi bạn mở hoặc ấn vào các nội dung trong thư điện tử của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy các số liệu thống kê về việc đó.

(5) Chúng tôi có thể cũng sử dụng dữ liệu của bạn để gửi các thông tin về các dịch vụ đặc biệt cũng như các chương trình khuyến mãi từ Spectos thông qua thư điện tử. Bạn có thể chặn việc nhận thư bất cứ lúc nào.

(6) Các thông điêp có chứa các thông tin cần thiết cho việc điền vào hợp đồng và các tính năng của Feedbackstr, chẳng hạn như thông tin liên quan đến dịch vụ (ví dụ: việc xác nhận đăng ký, thông tin đến/từ bộ phận chăm sóc khách hàng) hay để hoàn thiện một khoản phí (xác nhận đặt dịch vụ, văn bản hợp đồng, phương thức thanh toán) không thể được hủy bỏ. Các thông điệp này sẽ được gửi đến bạn với thông tin liên hệ mà bạn cung cấp.

(7) Chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu của bạn bất kỳ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử hay qua mẫu liên hệ hay muốn cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng cách gửi dữ liệu của bạn.

(8) Thêm vào đó, chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân và các thông tin kỹ thuật trong phạm vi cần thiết để ngăn chặn hoặc theo dõi các sai phạm/lạm dụng hay các hoạt động bất hợp pháp khác trên trang web của chúng tôi, ví dụ như việc đảm bảo an ninh dữ liệu trong trường hợp hệ thống Công nghệ thông tin của chúng tôi bị tấn công.

(9) Cuối cùng, chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu của bạn cho đến chừng nào chúng tôi có bổn phận pháp lý để làm việc đó, chẳng hạn như trên cơ sở của các đơn đặt hàng chính thức  và thực hiện quyền lợi của chúng tôi cũng như cho việc bảo vệ pháp lý cho chúng tôi.

§ 12 Sự đồng ý và thu hồi

(1) Khi bạn chấp nhận các quy định bảo vệ dữ liệu, bạn cấp cho chúng tôi sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng, xử lý và truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị (ví dụ, các bản tin điện tử và thư chào hàng hay việc sử dụng Google Analytics). Bạn có thể rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào mà không cần tuân thủ một hình thức hoặc thông báo thời gian cụ thể nào trong tương lai. Bạn cũng có thể ngăn việc dữ liệu của bạn được sử dụng , miễn là chúng phục vụ một mục đích trong phạm vi cho phép hợp pháp, chẳng hạn để gửi thư tài liệu tiếp thị quảng cáo. Trong cả hai trường hợp xin vui lòng viết thư cho: Spectos GmbH, Theaterstr. 6, 01.067 Dresden, Đức hoặc gửi email đến: info@spectos.com

(2) Sau mỗi lần thu hồi sự cho phép, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn dành riêng cho việc thực hiện các mối quan hệ chủ sở hữu / người dùng hiện có và sẽ loại bỏ bất kỳ tài liệu quảng cáo nào khác.

§ 13 Truyền dữ liệu cá nhân

Đối với việc thực hiện các mối quan hệ chủ sở hữu / người sử dụng, đôi khi các dữ liệu của bạn sẽ được truyền cho bên thứ ba (ví dụ, cho các mục đích kế toán / kế toán). Những dữ liệu chuyển tiếp được sử dụng bởi các bên thứ ba một cách độc quyền, phù hợp với các nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ đương nhiệm của họ. Dữ liệu được truyền cho các tổ chức chính phủ và các cơ quan chức năng chỉ trong trường hợp được yêu cầu pháp lý bắt buộc.

§ 14 Thời lượng lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn dược lưu trữ chỉ khi điều đó là cần thiết cho sự hoạt động hiệu quả của hệ thống. Trong một số trường hợp, việc gia hạn lưu trữ dữ liệu có thể là cần thiết dựa trên các nghĩa vụ theo luật định.

§ 15 Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức cho việc bảo vệ dữ liệu của bạn, đặc biệt là chống lại sự thất thoát, sao chép hay truy cập trái phép. Chúng tôi luôn luôn đáp ứng được các biện pháp an ninh phù hợp với sự phát triển của kỹ thuật.

§ 16 Thông tin

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có quyền có được thông tin miễn phí về các dữ liệu được lưu trữ với chúng tôi. Trong trường hợp dữ liệu của bạn là không chính xác hoặc lưu trữ sai lệch, chúng tôi rất vui được sửa, chặn hoặc xóa chúng. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất cứ thay đổi trong dữ liệu cá nhân của bạn. Hãy gửi bất kỳ yêu cầu thông tin, thắc mắc, khiếu nại hoặc góp ý về chủ đề bảo vệ dữ liệu bằng dịch vụ bưu chính đến: Spectos GmbH, Theaterstr. 6, 01.067 Dresden, Đức hoặc gửi email đến: info@spectos.com

§ 17 Đăng ký với Facebook

(1) Nếu bạn đã đăng ký với Facebook, bạn có thể sử dụng tài khoản Facebook của bạn để đăng ký với chúng tôi và đăng nhập bằng cách liên kết tài khoản Facebook với tài khoản Feedbackstr của bạn. Xin lưu ý các quy định của Facebook liên quan đến bảo vệ và sử dụng dữ liệu sẽ được áp dụng cho tài khoản Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94.304, Hoa Kỳ).

(2) Nếu bạn muốn thiết lập một tài khoản người dùng mới với Feedbackstr, bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Facebook của bạn. Trong bước đầu tiên của việc đăng ký với Facebook, bạn sẽ được yêu cầu cho biết dữ liệu truy cập Facebook của bạn và đăng ký với Facebook. Nếu bạn đã đăng nhập với Facebook, bước này có thể được bỏ qua. Bước thứ hai liên quan đến việc lựa chọn các liên kết profile Facebook của bạn với các ứng dụng Facebook của Feedbackstr. Tại thời điểm này, bạn có thể tìm ra những loại thông tin Facebook có thể truyền lại cho chúng tôi từ tài khoản Facebook của bạn (thông tin liên quan đến “hồ sơ công khai” của bạn trên Facebook: họ tên, nhóm tuổi, ảnh hồ sơ, ảnh bìa, giới tính, danh sách bạn bè, số hiệu người dùng Facebook và mã nhận dạng người dùng (ID Facebook) cũng như các thông tin khác mà bạn muốn công khai trên Facebook cũng như địa chỉ email của bạn). Từ những dữ liệu này, chúng tôi chỉ có địa chỉ email của bạn và tên của bạn để thiết lập một tài khoản người dùng trên hệ thống của chúng tôi. Điều này bao gồm sự đồng ý của bạn cho việc bảo vệ dữ liệu được thực hiện bởi Spectos. Bạn có thể chỉnh sửa họ tên và địa chỉ email trước khi thông tin được lưu trữ. Thay đổi tiếp theo của địa chỉ email của bạn phải được thực hiện trong tài Feedbackstr của bạn.

(3) Nếu bạn đã có một tài khoản người dùng với Feedbackstr và muốn liên kết này với tài khoản Facebook, bạn sẽ tìm thấy chức năng này trong tài khoản người dùng Feedbackstr. Nếu bạn kết nối hai tài khoản, bạn cũng sẽ có thể sử dụng tài khoản Facebook của bạn để đăng nhập vào Feedbackstr trong tương lai. Facebook sẽ chuyển tiếp dữ liệu đến Spectos để lưu trữ, như mô tả ở đoạn 2.

(4) Một khi bạn đã đăng ký với Feedbackstr thông qua tài khoản Facebook, trong tương lai bạn sẽ luôn luôn có thể đăng nhập vào Feedbackstr với nút “Đăng nhập bằng Facebook.” Để làm điều này, bạn phải đăng nhập vào Facebook hoặc là đã đăng nhập vào Facebook.

(5) Bạn luôn luôn có tùy chọn đăng nhập vào Feedbackstr mà không có tài khoản Facebook. Sau đó, bạn sẽ cần địa chỉ email từ tài khoản Facebook mà bạn sử dụng để đăng ký và liên kết các tài khoản và mật khẩu hiện tại mà bạn đã lưu trong tài khoản của người sử dụng Feedbackstr.

(6) Nếu bạn muốn tách riêng tài khoản người dùng Feedbackstr của bạn từ tài khoản Facebook của bạn tạm thời, bạn sẽ cần phải xoá Facebook App của Feedbackstr trong tài khoản Facebook của bạn trong Trung tâm ứng dụng, trong mục “các ứng dụng của bạn.” Để làm điều này, bạn chỉ cần bấm vào “gỡ bỏ ứng dụng” trong các thiết lập của Feedbackstr App. Cách khác, bạn có thể click vào “ngắt kết nối” trong tài khoản của người sử dụng Feedbackstr.

Kết thúc các quy định bảo vệ dữ liệu.